barcode

DANH SÁCH MẪU [Vải] (10)

Loại cây Mã số ngân hàng GEN Tên cây trồng Ký hiệu Nguồn gốc Quốc gia Tỉnh Huyện Xã/Phường Ký hiệu tuần tự
2857 Vải GBVNML 1.96 Vải Lục Ngạn 2 chính vụ L5 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Bắc Giang Lục Ngạn None None
2858 Vải GBVNML 1.97 Vải Lục Ngạn 2 chín sớm L6 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Bắc Giang Lục Ngạn None None
2859 Vải GBVNML 1.121 Vải Bình Khê chín sớm L7 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Quảng Ninh Đông Triều Bình Khê None
2860 Vải GBVNML 1.98 Vải Hưng Yên chín muộn L8 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hưng Yên Phố Hiến None None
2861 Vải GBVNML 1.99 Vải Yên Phú L9 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hưng Yên Yên Mỹ Giai Phạm None
2862 Vải GBVNML 2.00 Vai u hồng la van L10 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hải Dương Thanh Hà None None
2863 Vải GBVNML 1.122 Vải Nguyên Hồng L11 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Phú Thọ Thị xã Phú Thọ None None
2864 Vải GBVNML 1.95 Vải Xuân Đỉnh L12 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Từ Liêm Xuân Đỉnh None None
2865 Vải GBVNML 1.116 Vải hoài chi L13 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Phú Thọ Thị xã Phú Thọ None None
2866 Vải GBVNML 1.94 Vải thiều Khải Xuân L14 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Phú Thọ Thanh Ba None None