barcode

DANH SÁCH MẪU [Chuối] (3)

Loại cây Mã số ngân hàng GEN Tên cây trồng Ký hiệu Nguồn gốc Quốc gia Tỉnh Huyện Xã/Phường Ký hiệu tuần tự
2846 Chuối GBVNML1.28 Chuối voi B6 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Nghệ An Anh Sơn None None
2847 Chuối GBVNML1.43 Chuối lá nàng tiên B7 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Cần Thơ Châu Thành None None
2850 Chuối GBVNML1.58 Chuối tây Thanh Hóa B10 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Thanh Hóa Tp Thanh Hóa None Barcode