barcode

DANH SÁCH MẪU [Chè] (23)

Loại cây Mã số ngân hàng GEN Tên cây trồng Ký hiệu Nguồn gốc Quốc gia Tỉnh Huyện Xã/Phường Ký hiệu tuần tự
2867 Chè GBVNML2.168 Chè Xuân Sơn T1 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Phú Thọ Tân Sơn Xuân Sơn None
2868 Chè GBVNML2.60 Chè Nậm Ngặt 2 T2 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Phú Thọ Thị xã Phú Thọ Phú Hộ None
2869 Chè GBVNML2.31 Chè Tân Chi T3 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Lạng Sơn Bắc Sơn None None
2870 Chè GBVNML2.32 Chè Tân Cương T4 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Thái Nguyên TP. Thái Nguyên Tân Cương None
2871 Chè GBVNML2.5 Hooc Môn T5 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam TP.HCM Hooc Môn None None
2872 Chè GBVNML2.99 Nậm Ty T6 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hà Giang Hoàng Su Phì Nậm Ty None
2873 Chè GBVNML2.59 Mộc Châu T7 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Sơn La Mộc Châu Nông trường Mộc Châu None
2874 Chè GBVNML2.11 Chất Tiền T8 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hà Giang Vị Xuyên Cao Bồ None
2875 Chè GBVNML2.80 Brao cũ T9 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Lâm Đồng Bảo Lộc None None
2876 Chè GBVNML2.77 Minh Rồng T10 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Lâm Đồng Bảo Lộc None None
2877 Chè GBVNML2.131 Bản Xen T11 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Quảng Ninh Vân Đồn Bản Sen None
2878 Chè GBVNML2.4 Trung du (tím) T12 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Phú Thọ Thị xã Phú Thọ Phú Hộ None
2879 Chè GBVNML2.42 PH1 T13 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Phú Thọ Thị xã Phú Thọ Phú Hộ None
2880 Chè GBVNML2.12 Chè Lao Chảy T14 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hà Giang Vị Xuyên Lao Chải None
2881 Chè GBVNML2.14 Chè Gia Vài T15 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hà Giang Vị Xuyên Cao Bồ None
2882 Chè GBVNML2.73 Chè Lũng Phìn T16 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hà Giang Đồng Văn Lũng Phìn None
2883 Chè GBVNML2.76 Chè TB14 T17 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Lâm Đồng Bảo Lộc None None
2884 Chè GBVNML2.74 Tà Xùa T18 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Sơn La Bắc Yên Tà Xùa None
2885 Chè GBVNML2.92 Chè Suối Giàng T19 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Yên Bái Văn Chấn Suối Giàng None
2886 Chè GBVNML2.15 Ba Vì T20 Thu thập nguồn gen bản địa Việt Nam Hà Nội Ba Vì None None