barcode

DANH SÁCH MẪU [Vải] (14)

Số đăng ký Tên nguồn GEN Ký hiệu Nguồn gốc Ngành Lớp Bộ Họ Chi Quốc gia Tỉnh Huyện Xã/Phường Kinh độ Vĩ độ Độ cao Ký hiệu tuần tự
2853 GBVNML 1.104 Vải sớm Hùng Long L1 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Phú Thọ Đoan Hùng Hùng Long 21.59117 105.225426 None None
2855 GBVNML 1.91 Vải Thạch Bình L3 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Ninh Binh Nho Quan None 20.291349 105.743336 0 None
2856 GBVNML 1.93 Vải Phù Đổng chưa chín sớm L4 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Hà Nội Gia Lâm Phù Đổng 21.055567 105.961164 None None
2857 GBVNML 1.96 Vải Lục Ngạn 2 chính vụ L5 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Bắc Giang Lục Ngạn None 21.39925348 106.6121755 0 None
2858 GBVNML 1.97 Vải Lục Ngạn 2 chín sớm L6 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Bắc Giang Lục Ngạn None 21.39925348 106.6121755 0 None
2859 GBVNML 1.121 Vải Bình Khê chín sớm L7 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Quảng Ninh Đông Triều Bình Khê 21.111912 106.585483 None None
2860 GBVNML 1.98 Vải Hưng Yên chín muộn L8 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Hưng Yên Phố Hiến None 20.660556 106.052222 0 None
2861 GBVNML 1.99 Vải Yên Phú L9 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Hưng Yên Yên Mỹ Giai Phạm 20.932604 106.025652 None None
2862 GBVNML 2.00 Vai u hồng la van L10 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Hải Dương Thanh Hà None 20.895075 106.431562 None None
2863 GBVNML 1.122 Vải Nguyên Hồng L11 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Phú Thọ Thị xã Phú Thọ None 0 None
2864 GBVNML 1.95 Vải Xuân Đỉnh L12 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Từ Liêm Xuân Đỉnh None 21.069513 105.791266 None None
2865 GBVNML 1.116 Vải hoài chi L13 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Phú Thọ Thị xã Phú Thọ None 0 None
2866 GBVNML 1.94 Vải thiều Khải Xuân L14 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Phú Thọ Thanh Ba None 21.468955 105.160185 None None
2966 GBVNML 1.89 Vải thiều Thanh Hà L2 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Rosids Sanpindales Sanpindaceae Litchi Việt Nam Hải Dương Thanh Hà None 20.895075 106.431562 None None