barcode
NHẬP - XUẤT CSDL (25)
Số đăng ký Tên nguồn GEN Ký hiệu Nguồn gốc Ngành Lớp Bộ Họ Chi Quốc gia Tỉnh Huyện Xã/Phường Kinh độ Vĩ độ Độ cao Ký hiệu tuần tự
2913 GBVNML 1.177 Phúc Trạch G1 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Hà Tĩnh Hương Khê Phúc Trạch 18.175502 105.703789 0 None
2914 GBVNML1.180 Thanh Trà G2 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Thừa Thiên Huế TP. Huế None 16.457738 107.574113 0 None
2915 GBVNML 1.185 Phú Diễn G3 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Hà Nội Từ Liêm Phú Diễn 21.050046 105.756188 0 None
2916 GBVNML11.36 Bưởi đỏ G4 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Phú Thọ Đoan Hùng None 21.618032 105.154052 0 None
2917 TEMPDA9000 Bưởi đường An Phú Đông G6 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam TP. HCM Quận 12 An Phú Đông 10.854322 106.697793 0 None
2918 TEMPDA5173 Bưởi đường Hiệp Thuận G7 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Hà Nội Phúc Thọ Hiệp Thuận 21.072059 105.639075 0 Barcode
2919 TEMPDA5146 Bưởi Quế Dương G8 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Hà Nội Hoài Đức Cát Quế 21.049171 105.669032 0 None
2920 GBVNML18.49 Bưởi ổi G10 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Đồng Nai Vĩnh Cửu Tân Bình 11.005113 106.801936 0 Barcode
2921 GBVNML 18.6 Bưởi đường lá cam G12 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Đồng Nai Vĩnh Cửu Tân Bình 11.005113 106.801936 0 None
2922 TEMPDA9001 Bưởi Trụ G13 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Quảng Nam Nông Sơn 15.576944 108.497778 0 Barcode
2923 TEMPDA0283 Bưởi Luận văn G14 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Thanh Hóa Thọ Xuân Xuân Bái 19.900159 105.385343 0 Barcode
2924 TEMPDA1975 Bưởi Đoan Hùng G15 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Phú Thọ Đoan Hùng None 21.618032 105.154052 0 Barcode
2925 GBVNML 18.57 Bưởi lông cổ cò G16 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Tiền Giang Cái Bè An Thái Đông 10.33463 105.912665 0 Barcode
2926 GBVNML 18.8 Bưởi đường Hooc Môn G18 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam TP. HCM Hooc Môn None 21.026111 105.852778 0 Barcode
2927 GBVNML 18.46 Bưởi hồng đường G19 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Tiền Giang Châu Thành Kim Sơn 10.333798 106.239885 0 Barcode
2928 TEMPDA9002 Bưởi Bằng Luân G20 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Phú Thọ Đoan Hùng None 21.618032 105.154052 0 Barcode
2929 TEMPDA9003 Bưởi đắng G21 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Tiền Giang Châu Thành None 21.026111 105.852778 0 Barcode
2930 GBVNML 18.50 Bưởi xiêm ta G22 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Đồng Nai Vĩnh Cửu Tân Bình 11.005113 106.801936 0 Barcode
2931 GBVNML18.7 Bưởi đường bánh xe G24 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Bình Dương Tân Uyên Thị trấn Uyên Hưng 11.08273 106.793791 0 Barcode
2932 GBVNML 18.29 Bưởi mật ong G25 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Eudicots Sapindales Rutaceae Citrus Việt Nam Bến Tre Châu Thành Tiên Thủy 10.264285 106.247326 0 None