barcode

DANH SÁCH MẪU [Chuối] (12)

Số đăng ký Tên nguồn GEN Ký hiệu Nguồn gốc Ngành Lớp Bộ Họ Chi Quốc gia Tỉnh Huyện Xã/Phường Kinh độ Vĩ độ Độ cao Ký hiệu tuần tự
2841 GBVNML1.30 Chuối goong B1 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Commelinids Zingiberales Musaceae Musa Việt Nam Phú Thọ Việt Trì None 21.324764 105.392741 0 None
2842 GBVNML1.10 Chuối tiêu hồng B2 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Commelinids Zingiberales Musaceae Musa Việt Nam Hà Nam Lý Nhân None 20.559455 106.091059 None None
2843 GBVNML1.11 Chuối tiêu xanh B3 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Commelinids Zingiberales Musaceae Musa Việt Nam Hà Nam Lý Nhân None 20.559455 106.091059 None None
2844 GBVNML1.32 Chuối trăm nải B4 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Commelinids Zingiberales Musaceae Musa Việt Nam Thanh Hóa Sầm Sơn None 19.755104 105.902153 None None
2845 GBVNML1.3 Chuối ngự tiền B5 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Commelinids Zingiberales Musaceae Musa Việt Nam Hà Nam Lý Nhân None 20.559455 106.091059 None None
2846 GBVNML1.28 Chuối voi B6 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Commelinids Zingiberales Musaceae Musa Việt Nam Nghệ An Anh Sơn None 105.056122 105.056122 None None
2847 GBVNML1.43 Chuối lá nàng tiên B7 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Commelinids Zingiberales Musaceae Musa Việt Nam Cần Thơ Châu Thành None 10.032778 105.759444 None None
2848 GBVNML1.26 Chuối tiêu Bến Tre B8 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Commelinids Zingiberales Musaceae Musa Việt Nam Bến Tre Châu Thành None 10.238056 106.373889 None None
2849 GBVNML1.65 Chuối hột B9 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Commelinids Zingiberales Musaceae Musa Việt Nam Nghệ An Tân Kỳ None 19.111559 105.217904 0 Barcode
2850 GBVNML1.58 Chuối tây Thanh Hóa B10 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Commelinids Zingiberales Musaceae Musa Việt Nam Thanh Hóa Tp Thanh Hóa None 19.805553 105.786423 0 Barcode
2851 GBVNML1.59 Chuối gáo B11 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Commelinids Zingiberales Musaceae Musa Việt Nam Nghệ An Đô Lương None 18.899517 105.344419 None None
2852 GBVNML1.14 Chuối tiêu vừa B12 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermae Commelinids Zingiberales Musaceae Musa Việt Nam Phú Thọ Lâm Thao None 21.322454 105.305766 0 Barcode