barcode

DANH SÁCH MẪU [Địa lan] (11)

Số đăng ký Tên nguồn GEN Ký hiệu Nguồn gốc Ngành Lớp Bộ Họ Chi Quốc gia Tỉnh Huyện Xã/Phường Kinh độ Vĩ độ Độ cao Ký hiệu tuần tự
3102 GBVNML7.72 Thanh trường DL1 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermatophyta Maynoliophyta Orchidaceae Cymbidium spp Cymbidium Việt Nam Hà Nội Đống Đa Láng Hạ 21.0175 105.81 None
3103 TEMPDL1 Mạc đen lá đứng DL3 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermatophyta Maynoliophyta Orchidaceae Cymbidium spp Cymbidium Việt Nam Hà Nội Từ Liêm Cổ Nhuế 21.0602777778 105.7733333334 None
3104 TEMPDL2 Hoàng điểm vàng DL5 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermatophyta Maynoliophyta Orchidaceae Cymbidium spp Cymbidium Việt Nam Hà Nội Từ Liêm Cổ Nhuế 21.0602777778 105.7733333334 None
3105 TEMPDL3 Đại mạc lá cong DL6 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermatophyta Maynoliophyta Orchidaceae Cymbidium spp Cymbidium Việt Nam Nam Định Tây Hồ Nghi Tàm 21.0855555556 105.8066666667 None
3106 TEMPDL4 Thanh ngọc DL7 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermatophyta Maynoliophyta Orchidaceae Cymbidium spp Cymbidium Việt Nam Hà Nội Tây Hồ Nghi Tàm 21.0855555556 105.8066666667 None
3107 GBVNML7.212 Đào cô DL11 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermatophyta Maynoliophyta Orchidaceae Cymbidium spp Cymbidium Việt Nam Hà Nội Từ Liêm Liên Mạc 21.0883333333 105.2616666667 None
3108 GBVNML7.73 Mặc biên MB1 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermatophyta Maynoliophyta Orchidaceae Cymbidium spp Cymbidium Việt Nam Hà Nội Đống Đa Láng Hạ 21.0175 105.81 None
3109 GBVNML7.75 Cẩm tố DL13 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermatophyta Maynoliophyta Orchidaceae Cymbidium spp Cymbidium Việt Nam Hà Nội Từ Liêm Cổ Nhuế 21.0602777778 105.7733333334 None
3110 GBVNML7.77 Tứ thời DL15 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermatophyta Maynoliophyta Orchidaceae Cymbidium spp Cymbidium Việt Nam Quảng Ninh Uông Bí Thượng Yên Công 21.1225 106.7377777777 None
3111 GBVNML7.76 Trần mộng DL18 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermatophyta Maynoliophyta Orchidaceae Cymbidium spp Cymbidium Việt Nam Thái Bình Tp. Thái Bình Tp. Thái Bình 20.4530555556 106.3447222222 None
3112 TEMPDL5 Bạch ngọc xuân DL21 Thu thập nguồn gen bản địa Angiospermatophyta Maynoliophyta Orchidaceae Cymbidium spp Cymbidium Việt Nam Thái Nguyên Tp. Thái Nguyên Tp. Thái Nguyên 21.6083333333 105.8041666667 None