Danh sách tệp
Tên LoạiTên tệpGhi chú  
Bưởigrapefruit.contigs.fadenovo assembly contig Tải về Xóa tệp
Nhãnlongandenovo.contigs.fadenovo assembly contig Tải về Xóa tệp
Chètea.contigs.fadenovo assembly contig Tải về Xóa tệp
Xoàimango.contigs.fadenovo assembly contig Tải về Xóa tệp
Tiêupepper.contigs.fadenovo assembly contig Tải về Xóa tệp
Vảilitchi denovo.contigs.fadenovo assembly contig Tải về Xóa tệp